تعرفه خودروبر رودبار

09112463050

تعرفه خودروبر رودبار

هزینه و قیمت خودروبر رودبار

قیمت حمل و نقل اتومبیل

نرخ کرایه خودروبر رودبار به موارد زیر بستگی دارد:
1.مسافت
میزان طولانی بودن مسیر در حمل و نقل و جابجایی خودروها موثر است.
2. نوع خودرو
مدل ماشین حمل شونده و حمل کننده در نرخ کرایه تاثیر گذار است.
3. بیمه
برای جابجایی خودرو های صفر هزینه بیمه جداگونه حساب میشود.
البته باید توجه داشت که چون بیمه خودرو ها وحجم و وزن آنها باهم متفاوت است نمی توان قیمت مشخصی را برای آن مشخص کرد و همچنین به تک ظرفیتی و چند ظرفیتی خودروبر هم نیز بستگی دارد.

هزینه خودروبر مناسب یک عامل مهم و اصلی جهت رضایت مشتریان در این مجموعه است .
ما در زمان حمل وجابجایی سفارش با مشتریان خود انعطاف به خرج میدهیم و خدماتی حرفه ای و تخصصی را ارائه میدهیم.

Loader